برای ثبت سفارش مراحل زیر را دنبال میکنیم .

1:ابتدا محصول مورد نظر را مانند تصویر انتخواب کنید

2: سپس محصول را به لیست خرید خود اضافه کنید

3:بعد از تکمیل سبد خرید خود  دگمه ی تصویه حساب را بزنید

4: سپس فیلد هارا پر کرده  و ثبت سفارش را بزنید

فیلد ها:

1: فید نام . در این فیلد نام خود را وارد کنید
2: فیلد نام خانوادگی. نام خانوادگیتان را در این فیلد وارد کنید
3: استان خود را انتخواب کنید
4:نام شهر خود را در این فید وارد کنید
5:آدرس منزل یا شرکت خود را در این فیلد وارد کنید
6: تلفن همراه خود را وارد کنید
7: پس از پرکدن فید ها دگمه  ثبت سفارش را فشار دهید

5: بعد از وارد شدن به صفحه ی پرداخت سفارش خود را پرداخت کرده و منتظر بمانید تا کالایتان ارسال شود